Návod proč a jak kontrolovat výtluky: Sledujte na silnicích “své” výtluky a zachycujte jejich aktuální stav

Portál Výmoly.cz umožňuje dynamicky zachytit vývoj jednotlivých výtluků a silničních úseků. Využijte této jedinečné příležitosti a sledujte výmoly a nebezpečné úseky, které pravidelně potkáváte při jízdě do práce, školy nebo třeba na chalupu. Pomožte nám tak evidovat výtluky a nebezpečné úseky v průběhu času a zlepšovat stav našich silnic.

Proč bych měl/a výtluky a nebezpečné úseky pravidelně kontrolovat a aktualizovat jejich stav?

Stav na silnicích se mění – výtluky se zvětšují, rozšiřují, prohlubují, některé se dočkají částečné či úplné opravy. Sledujte proto výtluky, kolem kterých často jezdíte. A pravidelně aktualizujte jejich stav na www.vymoly.cz. Máte k tomu hned několik důvodů:

 • Za každou aktualizaci stavu výtluků/nebezpečných úseků nebo komentář k nim dostáváte body, díky kterým máte šanci vyhrát hodnotné ceny hned v několika soutěžích.
 • Díky vaší pravidelné a časově nenáročné evidenci bude zachycen daný silniční úsek unikátním způsobem v průběhu času. Druzí tak uvidí, jak se stav výtluku zhoršuje, stagnuje nebo jak rychle byl opraven.
 • Silničáři budou mít přehled o aktuálním stavu daného silničního úseku. Bude zřejmá rychlost, s jakou se závady na silnicích (ne)mění.
 • Stanete se ověřeným uživatelem – výmolářem, jehož aktualizace budou automaticky odesílány přímo správcům silnic.

Jak můžu výtluky kontrolovat, komentovat a změnit jejich stav?

Proč a jak kontrolovat výtluky?

Proč a jak kontrolovat výtluky?

[Klikněte na obrázky pro jejich zvětšení.] 

Jaký aktuální stav u výmolů zadávat?

Aktuální stav výmol

Kdy můžu výtluky kontrolovat?

Sledujte na silnicích, na kterých pravidelně cestujete, kritické úseky a díry:

 • Je stav výtluku beze změny? Potvrďte tuto skutečnost na www.vymoly.cz. Jak na to naleznete níže.
 • Došlo ke zvětšení výtluku? Změňte stav výmolu za pomoci škály 1 – 5 a přidejte komentář.
 • Byl výtluk opraven? U stavu výtluku zvolte pole OK.
 • Přidávejte aktuální fotografie, na kterých bude zřejmý aktuální stav silnice! Přispějete k fotoevidenci chronologického vývoje stavu výtluku.

Za svou aktivitu budete odměněni soutěžními body!

Nahlášení a uplatnění škody – výtluky na silnicích

Označený výtluk

V případě, kdy je výtluk řádně označen dopravní značkou „Nerovnost vozovky“ a „Snížená rychlost“, je správce komunikace z obliga. Dostatečně na výtluk upozornil. V případě vjetí do označeného výtluku a poškození vozidla tak nelze u správce komunikace uplatnit náhradu škody. Řidič poškozeného vozidla totiž nepřizpůsobil rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, na který upozorňovalo dopravní značení.

Neoznačený výtluk

Vzniklou škodu lze uplatnit buď z pojišťení odpovědnosti správce komunikace nebo z havarijního pojištění majitele poškozeného vozu. Obě možnosti jsou popsány níže, každá zvlášť.

Náhrada škody správcem komunikace

Je-li vozidlo poškozeno v důsledku vjetí do neoznačeného výtluku, může majitel vozidla uplatnit škodu u správce komunikace.

V první řadě je potřeba zajistit fotodokumentaci, případně videodokumentaci z místa nehody. Když totiž někomu upadne kolo a místo si hned nevyfotí, může tam provozovatel umístit dopravní značení dodatečně a jeho zavinění se bude velice težko prokazovat. Správce komunikace se pak může hájit například tvrzením, že přes označení výtluku si řidič nepříjemnost způsobil sám nepřiměřenou jízdou a z jeho pohledu nemá na náhradu škody žádný nárok. Ne každý sebou ale neustále vozí klasický fotoaparát. Situaci dnes v tomto ohledu výrazně ulehčují chytré mobilní telefony, které umožní místo nehody nejen vyfotit, ale také pořídit videozáznam.

Majitel poškozeného vozu se následně obrátí na správce komunikace, tedy nikoliv pojišťovnu, kterého informuje o dopravní nehodě. Nejlépe na obecním úřadě zjistí, kdo je zodpovídá za komunikaci, na které k pojistné události došlo. Ne vždy se totiž jedná o obec či město.

Správce komunikace je poté povinen nahlásit pojistnou událost pojišťovně, u které má sjednané pojištění odpovědnosti. Jeho další povinností je komunikace s majitelelem poškozeného vozu ve věci odškodnění. K žádosti o vyřízení je nezbytné přiložit kopii technického průkazu.

Šanci na úspěch zvyšuje případné svědectví očitých svědků nebo Policie ČR (škoda přesáhla 100 tisíc korun).

Při samotném nahlášení škody je potřeba upřesnit následující :

 • kdo nárok uplatňuje (poškozený, kopie technického průkazu),
 • doložení místa a času vzniku škody (nejlépe fotodokumentací),
 • popis situace, při které pojistná událost vznikla,
 • výpověď svědka, ve vážnějších situacích Policie ČR nebo obecní policie,
 • vyčíslení škody na zdraví, věci, ušlého zisku, apod.,
 • možné upozornění na spoluzavinění jiného subjektu.

Náhrada škody ze sjednaného havarijního pojištění

Škodu z výtluků, ať už označených nebo neoznačených, lze uplatnit z havarijního pojištění a
nerozhoduje přitom, zda nehodu šetřila nebo nešetřila policie. V případě nepřítomnosti policie by měl pojištěný k likvidaci škody doložit fotografie nebo videozáznam z místa nehody, kde je patrný výtluk, který dopravní nehodu zapříčinil.

Prokáže-li se odpovědnost správce komunikace, je pojistné plnění vyplaceno zpravidla z havarijního pojištění bez odebrání bonusu a není vyloučena i úhrada škody včetně spoluúčasti.

Startuje celoroční monitoring silničních výtluků na území ČR – Výmoly 2012

[Tisková zpráva, 16. dubna 2012] Dnes startuje za podpory Nadace pojišťovny Generali druhý ročník projektu Výmoly, který přichází s novým celoročním monitoringem výtluků na českých silnicích. Na svých cestách se s nimi setkává většina motoristů. Nejen oni ale také kraje, které mají obvykle správu komunikací na starosti, a další správci silnic se počínaje dneškem mohou do projektu zapojit na internetových stránkách www.vymoly.cz. Od května i prostřednictvím mobilní aplikace pro chytré telefony. Letos bude projekt hledat vedle Nejhorší díry i Nejaktivnější kraj, kterému se do konce letošního roku podaří opravit nejvíce identifikovaných výtluků. Nadace pojišťovny Generali odmění nejaktivnější účastníky včetně Nejaktivnějšího kraje, kterému poskytne dar ve výši 100 tisíc korun na opravu dalších silničních výtluků. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas 1 – Radiožurnál.

Internetové stránky www.vymoly.cz umožňují uživatelům jednoduše a rychle přidávat a kontrolovat výtluky na silnicích. Oproti loňskému roku upozorňuje projekt Výmoly 2012 na nevyhovující silnice celoročně. Mobilní aplikace pro iPhone a Android, které budou dostupné v květnu 2012, celý proces vkládání nových výmolů ještě více zpřístupní a zjednoduší.

Výmoly 2012: jednoduchý a praktický pomocník pro motoristy i silničáře

Použití webové i mobilní aplikace je velmi snadné. Registrovaní motoristé pořídí fotografie silničního výtluku. Ty společně s lokalizací a popisem odešlou na Výmoly.cz. Ostatní uživatelé následně jednotlivé výtluky hodnotí. Na základě tohoto hodnocení vzejde v červnu vítězná Nejhorší díra v republice. Ověřená data o aktuálních výtlucích budou systémem průběžně odesílána přímo odpovědným správcům silnic. Databáze bude díky aktivitě uživatelů evidovat také veškeré změny u kontrolovaných děr a provedené opravy výtluků. Díky těmto datům bude možné v listopadu určit Nejaktivnější a naopak Nejpomalejší kraj.

Výmoly 2012: celoroční monitoring výmolů na českých silnicích

“Vloni jsme s projektem Výmoly udělali nečekaný rozruch. Evidovali jsme stovky děr, z nichž desetitisíce zapojených lidí vybíraly ty nejhorší. Vybírat bylo z čeho, protože některé úseky silnic jsou skutečně ve velmi kritickém stavu. S Výmoly jsme však nechtěli pouze upozornit na toto závažné téma, ale především jsme chtěli představit systém, který zjednoduší komunikaci mezi silničáři a motoristy. Zatímco v loňském roce jsme projektu vdechli život, letos především díky Nadaci pojišťovny Generali dostává nový rozměr,“ přibližuje 2. ročník Petr Čaník, autor projektu Výmoly.

Nejhorší díra v červnu, Nejaktivnější kraj v listopadu

“Pozornost se na silničáře soustředí zpravidla hned po zimě, kdy se objevují ty nejviditelnější díry. Je to pochopitelné, ale není to vůči silničářům vždy objektivní. Sami jsme se tomuto přístupu chtěli vyhnout. Proto upozorňujeme na aktuální výtluky až po určitém čase hájení. Nyní je pro nás nejdůležitější monitorovat, jak adekvátně a rychle reagují silničáři na vzniklé výtluky, jak využívají jaro, léto i podzim na opravy našich silnic. Na silničáře aplikujeme příslovečné “Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě”. Nejhorší díra v republice proto bude zvolena v červnu, ale Nejaktivnější kraj společně s nejaktivnějšími „výmoláři“ a zpravodaji Zelené vlny zapojenými do projektu budou vyhlášeni až v listopadu. Nejaktivnější kraj získá od Nadace pojišťovny Generali dar v hodnotě 100 tisíc korun, na ostatní účastníky čekají zajímavé ceny v průběhu celého roku,” říká Petr Čaník.

„Dlouhodobě podporujeme projekty, které měřitelně přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Před dvěma lety jsme začali iniciovat a podporovat instalaci pachových ohradníků, které až o 80 % snižují riziko střetu vozidel se zvěří. K dnešnímu dni je na území České republiky pokryto více na 420 kilometrů nejrizikovějších silničních úseků a další budou následovat,“ říká Jiří Cívka, člen správní rady Nadace pojišťovny Generali. „Projekt Výmoly nás zaujal již v průběhu minulého roku. Společně s jeho autory jsme se jej pokusili rozšířit o myšlenku zapojení a motivace krajských samospráv, které mají obvykle správu komunikací v gesci. Prostřednictvím projektu Výmoly budou správci silnic informováni o kritických místech přímo od motoristů. Tyto informace by následně silničářům mohly pomoci nejen s identifikací nejhorších silničních výtluků ale také s případnou prioritizací oprav,“ dodává Jiří Cívka.

Sledování změn výtluků a praktické výstupy pro silničáře

Projekt Výmoly 2012 chce rozproudit potřebnou veřejnou diskuzi o stavu českých silnic a spolupracovat s jejich správci vytvářením unikátních výstupů a analýz aktuálního stavu. Výmoly 2012 jsou jedinečné tím, že vznikne velmi zajímavá celostátní statistika zachycující fakt, jak rychle správci silnic reagují na vznesené požadavky motoristů.

“Sleduji aktivity projektu Výmoly od samotného začátku. Byl jsem v očekávání, s čím přijde projekt Výmoly letos a především, jak budou autoři přistupovat ke správcům silniční sítě v České republice. Překvapil mě jejich přístup a snaha podat ucelenější přehled o stavu silnic. Jsem rád, že autoři projektu berou v potaz, že my jako silničáři jsme často v nezáviděníhodné situaci, jsme omezeni financemi a technologickými limity,” komentuje start druhého ročníku projektu Výmoly Mgr. Milan Novák, náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Partneři

Generálním partnerem je Nadace pojišťovny Generali. Exkluzivním mediálním partnerem se stal Český rozhlas 1 – Radiožurnál, takže o projektu Výmoly 2012 a způsobech, jak se do něj zapojit, se řidiči dozví i z éteru. Společně s Radiožurnálem máme připravenu řadu zajímavých témat kolem problematiky našich silnic, poškození kvůli špatnému stavu vozovky apod. Zpravodajství Zelené vlny bude přinášet informace o kritických úsecích a mnoho užitečných informací,“ představuje nový ročník Petr Čaník.

Projektu se zároveň účastní řada oborových partnerů – společnost BG SYS HT, provozující web zaplaty.cz či profesionální síť pneuservisů Point S.

Kontakt

Ing. Petr Čaník

Tel.: +420 604 163 300

E-mail: petr.canik@vymoly.cz

Web: www.vymoly.cz

Sociální sítě: http://www.facebook.com/vymoly, https://twitter.com/#!/vymoly

Proč a jak se stát výmolářem

Staňte se výmolářem a pomožte zlepšovat stav českých silnic na místech, která vás nejvíce trápí!

Proč se stát výmolářem

Díky tomu, že se zapojíte do projektu Výmoly.cz a stanete se tzv. výmolářem (aktivním uživatelem), přispějete k tomu, že se správcům silnic informace o výtlucích na silnici dostanou rychleji.

Proč se registrovat na Výmoly.cz?

Chceme správcům silnic podávat věrohodné informace. Díky tomu, že se na Výmoly.cz zaregistrujete:

 • správci silnic získají informace z ověřených zdrojů,
 • můžete přidávat, hodnotit, komentovat a spravovat aktuální stav přidaných výtluků,
 • jako registrovaný uživatel jste zároveň soutěžícím a za svou aktivitu získáváte soutěžní body.

Jako neregistrovaný uživatel můžete pouze hodnotit výtluky přidané druhými uživateli.

Typy členství na projektu Výmoly

vymolari(1)

Jak přidat nové fotografie výmolů?

 • Vyfoťte výtluky přímo na silnici. Pořiďte fotografii s okolím i snímek detailu.
 • Registrujte se na www.vymoly.cz a přihlašte se. Pole označené jako Partnerský kód ponechte prázdné, nejste-li zpravodaj Zelené vlny nebo pracovník Generali.
 • Nahrajte hlavní fotografii, na které je viditelná alespoň část okolního prostředí (pro lepší identifikaci pro správce silnic). Nahrajte až 3 další detailní fotografie výtluku.
 • Uveďte přesné umístění výtluku na mapě za pomoci GPS souřadnic, čísla silnice apod.
 • Uveďte aktuální stav výtluku – OK znamená výtluk je opraven; závažnost 1 – 5 (hodnocení 1 znamená, že se jedná o malou díru; až 5 jako výtluk v kritickém stavu).
 • Uveďte rozsah výtluku, zda se jedná o samostatnou díru, úsek do 50 metrů nebo úsek nad 50 metrů.

Jak kontrolovat stav již přidaných výtluků?

Aktuální stav přidaných výtluků můžete spravovat. Dojde-li ke zhoršení stavu nebo k opravě daného výtluku, aktualizujte její stav:

 • přihlašte se na Výmoly.cz,
 • zvolte danou fotografii,
 • klikněte na pole Nová kontrola/aktivita,
 • upravte stav výtluku (stav OK znamená, že výtluk je opraven).

Tip pro vás: Získejte za svou aktivitu na Výmoly.cz soutěžní body!

 • Upozorněte své přátele na Facebooku a dalších sociálních sítích o výmolech, které jste přidali. Požádejte je, aby hlasovali.
 • Hodnoťte fotografie druhých.
 • Získejte díky své aktivitě na Výmoly.cz hodnotné ceny!

2. ročník projektu Výmoly 2012 startuje již 16. dubna 2012. Zapojte se i vy!

[22. března 2012] – Projekt Výmoly, který v roce 2011 získal Grand Prix jako nejefektivnější internetové řešení roku v soutěži Internet Effectivness Award 2011, vstupuje za podpory Nadace Generali do druhého ročníku a představí řadu praktických novinek. Výmoly 2012 odstartují již 16. dubna 2012.

Výmoly v roce 2012 – co představí nového?

Výmoly 2012 představí řadu novinek. Mimo jiné i mobilní aplikaci, která řidičům umožní rychlejší a snazší monitoring výmolů přímo na silnici. Nový systém bude sledovat vývoj a změny jednotlivých výmolů, bude vyhodnocovat aktivitu správců silnic a motivovat je k rychlému řešení akutních děr. Představí se samozřejmě i nové soutěže pro řidiče a ve spolupráci s partnery projektu se objeví například poradna pro případ poškození vozidla, uplatnění náhrady škody a mnoho dalšího.

"Generálním partnerem projektu Výmoly 2012 je Nadace Generali. Exkluzivním mediálním partnerem se stal Český rozhlas 1 Radiožurnál, takže o projektu Výmoly 2012 a způsobech, jak se do něj zapojit, se řidiči dozví i v rámci vysílání Zelené vlny. Projektu se zároveň účastní řada oborových partnerů. Ti budou mimo jiné odbornými garanty poradenství pro řidiče, jejichž vozy například utrpí újmu kvůli výtlukům na silnici," představuje nový ročník Petr Čaník, autor projektu Výmoly.

Výmoly působí na celostátní úrovni a nejsou jen sezónní záležitostí. Upozorňují na problematiku nevyhovujících silnic celoročně. Chtějí rozproudit potřebnou veřejnou diskuzi o problematice nevyhovující silniční sítě a spolupracovat se správci silnic vytvářením unikátních aktuálních výstupů a analýz.

Zapojte se i Vy!

Zapojte se do unikátního projektu Výmoly 2012 i Vy a pomožte tak bojovat za lepší silnice v Česku. Začínáme v pondělí 16. dubna 2012! Sledujte nás na www.vymoly.cz nebo na Facebook.com/Vymoly a nic Vám neunikne!

Projekt Výmoly můžete podpořit také přímo Vy nebo vaše společnost, a to buď jako Oborový partner spolupracující ve spřízněném oboru nebo jako Partner. Rádi Vám poskytneme bližší informace.

O projektu Výmoly

Projekt Výmoly je unikátním monitoringem problematických úseků českých silnic za aktivní pomoci motoristů, kteří hlásí, hodnotí a “spravují” jednotlivé výmoly. Projekt má rysy sociální hry s reálným emočním nábojem, spojuje řidiče v boji za lepší silnice a má virální charakter. Výmoly se v roce 2011 setkaly s velkým ohlasem médií i veřejnosti a nejen díky tomu projekt zvítězil v soutěži Internet Effectiveness Awards 2011 a odnesl si vedle dalších cen Grand Prix jako Nejefektivnější internetové řešení roku 2011.

Kontaktujte nás!

Máte zájem spolupracovat na projektu Výmoly 2012 jako jeden z partnerů? Oslovte nás!

Ing. Petr Čaník

Tel.: +420 604 163 300

E-mail: petr.canik@vymoly.cz

Únorová soutěž Jak vypadá ideální silnice má vítěze

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do naší únorové soutěže a hledali spolu s námi ideální silnici v Česku. Vítězem únorové soutěže se stává pan T. Sigmund.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do naší únorové soutěže a hledali spolu s námi ideální silnici v Česku. Vítězem únorové soutěže se stává pan T. Sigmund s následujícím snímkem:

Idealnisilnice2012-600x400

Vítěz únorové soutěže Jak vypadá ideální silnice k tomuto snímku připojil: "Snímek byl pořízen na GPS souřadnicích 49°18'41.880"N, 16°18'57.483"E. Dle mého je to ideální silnice, protože po ní nejezdí až tak moc aut, její stav neničí podvozek auta a když po takové silnici jedu, nemusím jet jak šnek s očima přilepenýma k silnici, abych se mohl vyhýbat výmolům, ale můžu se dívat i po okolí."

Gratulujeme vítězi k výhře a zasíláme GPS navigaci – GPS Personal Navigation Geovision 4500TMC.

Jak podle soutěžících vypadá ideální silnice?

Těší nás, že soutěžící posílali snímky úseků více i méně frekventovaných – vyšších i nižších tříd. Mezi soutěžními snímky se objevily i obrázky stejných míst, které byly ještě před rokem – v prvním ročníku projektu Výmoly – v dezolátním stavu. Letos jsou tato konkrétní místa podle autora původních fotografií ve výrazně lepším stavu. Dovolíme si jednu citaci za všechny: "Napadlo mne, že Vám pošlu zase ty samé úseky silnic, aby bylo po roce vidět, jak to vše dopadlo. A musím jak silničáře, tak i projekt Výmoly 2011 pochválit, protože stav těch rozbitých silnic, co jsem zaznamenal a zaslal loni do soutěže se radikálně zlepšil. Aspoň co se týče těch silnic a úseků, co mohu posoudit sám."

Bojujte za lepší silnice spolu s projektem Výmoly 2012

Přesně v duchu tohoto komentáře – v duchu interaktivity, aktualizace současného stavu zveřejněných a hodnocených děr a sledování jejich vývoje, mimo jiné i za pomoci mobilní aplikace – se ponese druhý ročník projektu Výmoly 2012, ke kterému bychom vás rádi přizvali již v průběhu měsíce března 2012. Připravujeme pro vás řadu novinek. Těšte se!

Sledujte nás na Facebook.com/Vymoly a na Twitter.com/Vymoly a podpořte nás v boji za to, abychom takových ideálních silnic u nás nacházeli čím dál tím více.

Jak vypadá ideální silnice? Únorová soutěž projektu Výmoly o GPS startuje

Jak podle vás vypadá ideální kvalitní silnice? Znáte cestu, úsek silnice nebo dálnice, který se vám líbí, dobře se vám po něm jede, nedochází na něm k ničení aut a motocyklů? Pak tento úsek vyfoťte a pošlete jej spolu s informací o místě, kde se nachází, na info@vymoly.cz. Zapojte se tímto způsobem do únorové soutěže projektu Výmoly.cz – „Ideální silnice“ – o GPS Personal Navigation Geovision 4500TMC!

Soutěž "Ideální silnice" probíhá od 1. do 29. února 2012. Staňte se fanoušky Výmolů na Facebooku a žádná podstatná informace o soutěži a o projektu Výmoly 2012 vám již neunikne!

Výhra v únorové soutěži Ideální silnice – GPS navigace

Vítěz únorové soutěže Ideální silnice při projektu Výmoly 2012 získá osobní GPS Personal Navigation – Geovision 4500TMC s mapami Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny značky Prestigio.

VYMOLY-GPS-1

Ideální silnice – soutěžní snímky a soutěžící

Do soutěže budou zahrnuty fotografie silničních úseků pořízené osobně soutěžícím v České republice. U soutěžního snímku musí být uvedeno, kde se vyfotografovaný úsek nachází. Na fotografii by měl být zachycen úsek silnice, který soutěžící považuje za kvalitní, vzorný a jistým způsobem ideální. Ze soutěže budou vyřazeny všechny neautorské snímky. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 15 let žijící v České republice. Soutěžící se může soutěže zúčastnit s maximálně 5 fotkami.

Ze soutěže jsou automaticky vyřazeni organizátor soutěže, jeho zaměstnanci a pracovníci. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na vyřazení nevhodných snímků ze soutěže a na vyřazení soutěžících, kteří nesplňují uvedené podmínky. Organizátor si vyhrazuje právo podmínky soutěže upravit pod podmínkou řádného informování soutěžících o změně soutěžních podmínek. Organizátorem soutěže je marketingová agentura Plus Design & Marketign s.r.o., Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín, IČ: 27776344.

Jak by měla vypadat ideální silnice?

Cílem soutěže Ideální silnice je pozitivně vyzdvihnout kvalitní úseky českých silnic, před samotným oficiálním spuštním 2. ročníku projektu VÝMOLY 2012, jehož započetí bude zveřejněno v průběhu února 2012. Nalaďte se spolu s námi pozitivně a představte nám svůj ideál třeba i s výstižným komentářem nebo s poetickým ztvárněním ideální české silnice. Vaší fantazii se v soutěži meze nekladou.

Vyhodnocení soutěže Ideální silnice

Soutěž bude ukončena 29. února 2012, snímky poslané po tomto termínu již nebudou do soutěže zahrnuty. Vítězný snímek určí redakce portálu Výmoly.cz. Vítěz bude vyhlášen nejpozději 5. března 2012 a bude zveřejněn na portále www.vymoly.cz a na Facebook.com/Vymoly. Výherce bude informován o vítězství prostřednictvím e-mailu, ze kterého vítězný snímek zaslal a výhra mu bude doručena poštou na adresu, kterou v e-mailu následně uvede.

Projekt Výmoly vstupuje do ročníku 2012 s praktickou mobilní aplikací a s vyššími cíli

Projekt Výmoly již sledujete téměř rok a proto je načase představit vám novinky související se vstupem projektu do druhého ročníku – Výmoly 2012. Čím bude projekt Výmoly 2012 nový a výjimečný? Na co se můžete již s počátkem nového roku těšit? A proč byste se do tohoto originálního projektu, oceněného hlavní cenou Internet Effectiveness Awards 2011 jako nejefektivnějšího internetového řešení roku, měli zapojit i vy osobně?

Výmoly 2012 – sympatický projekt “z lidu” hledající řešení, nikoli viníky

Projekt Výmoly můžeme v jistém smyslu označit za nově vzniklou sociální síť motoristů a dalších aktérů dopravy v Česku. Nejde však jen o zábavu a propojení osob, jak už tomu u sociálních sítí dneška bývá. Jde hlavně o vznik nové užitečné databáze, která bude prospěšná všem uživatelům českých silnic.

Databáze vzniká “zespod”, tzv. “z lidu”, od běžných uživatelů české sítě komunikací, což je její hlavní předností. Jejím cílem není hledat a pranýřovat “viníky”, ale najít praktický, efektivnější a rozumný způsob, jak dosáhnout nápravy současného bezútěšného stavu na českých silnicích.

Zapojit se do projektu Výmoly.cz a přispět tak k dobré věci pro sebe i pro druhé může každý z vás!

Cíle projektu Výmoly 2012

Cílem druhého ročníku – Výmoly 2012 – a takto vzniklé sociální sítě motoristů a dalších aktérů dopravy je:

 • Praktický nástroj a databáze informací o kritických úsecích: Snížit náklady pro správce silnic, kteří díky Výmoly.cz budou bezplatně informováni o úsecích, které motoristy nejvíce trápí.
 • Zapojení správců silnic a dálnic: Pomoci zjednodušit tok informací o poničených úsecích silnic k odpovědným orgánům.
 • Hodnocení aktivity krajů: Zpětná vazba ze strany motoristů pro kraje, způsob, kterým občané mohou kraje motivovat k rychlejšímu či efektivnějšímu řešení.

Mobilní aplikace pro snadnější monitoring, portál Vymoly.cz ještě praktičtějším nástrojem

Výmoly 2012 představí především mobilní aplikaci, která řidičům usnadní monitoring. “Výmoly budou ve 2. ročníku ještě praktičtější. Měly by se stát jednoduchým nástrojem, který motoristům umožní upozorňovat na kritické a nebezpečné úseky na českých silnicích,” uvedl Petr Čaník, autor a realizátor projektu Výmoly. Motoristé se budou moci i v sezóně 2011/2012 zapojit do soutěží a získat tak hodnotné ceny od hlavních partnerů projektu.

Větší zapojení odpovědných organizací

„Zjistíme navíc podrobnější informace o jednotlivých úsecích, o tom, jaký má daný úřad k dispozici rozpočet a mnoho dalšího. Na základě těchto údajů tak budou uživatelé sami moci posoudit, zda jsou reakce a prodlevy odpovědných institucí adekvátní či nikoli,“ informuje dále Petr Čaník.

Hlavním cílem, který stojí před projektem Výmoly 2012, je zapojit do monitoringu a vyhodnocování rizikových cest mnohem více instituce odpovědné za správu českých silnic a dálnic. Databáze aktuálních rizikových úseků silnic bude správcům silnic poskytována jako podkladový materiál k rozhodování, které komunikace nutně vyžadují opravy.

Projekt Výmoly 2012 opět nabídne prostor k vyjádření všem dotčeným stranám. Samozřejmou součástí portálu budou rozhovory se zástupci správců silnic i s osobnostmi z příbuzných oborů.

Hodnocení nejaktivnějších a nejpomalejších krajů

Součástí portálu Vymoly.cz bude hodnocení rychlosti reakce odpovědných úřadů – dozvíme se, kteří správci silnic reagují na výzvy k opravám kritických úseků nejrychleji a kteří naopak nejpomaleji. Jak s těmito údaji a nově vznikající databází naloží sami silničáři? Nechejme se překvapit.

Známe vítěze Vánoční soutěže o XBox 360 4 GB

Už známe všechny soutěžní snímky, fotky, vtípky, obrázky, a fotomontáže ztvárňující dopravní značku „Nerovnost silnice“, které se zapojily do naší soutěže, aby bojovaly o nový XBox 360 4 GB. Děkujeme všem jejich autorům za hojnou a aktivní účast v soutěži! Mnohé ze soutěžních obrázků nás velmi pobavily a řada z nich byla ztvárněna velice originálně!

O konečném vítězi rozhodla čtyřčlenná porota složená z vybraných členů týmu Výmoly.cz. Porota zvolila do užšího výběru 13 nejzdařilejších, nejvtipnějších a nejoriginálnějších obrázků ze všech soutěžních snímků. Losováním z tohoto užšího výběru pak byl určen šťastný vítěz David Kamidra, kterému tímto k výhře nového XBoxu gratulujeme!

Známe vítěze Vánoční soutěže!

Vítězem Vánoční soutěže projektu Výmoly.cz o XBox 360 4GB se stal soutěžící David Kamidra se soutěžním obrázkem "Vítejte v Česku":

vymoly-D

 Vítězi ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho zábavy!

Ty nejlepší soutěžní snímky si můžete prohlédnout na Facebook.com/Vymoly ve fotogalerii.

Vánoční soutěž s Výmoly! Vyhrajte herní konzoli Xbox 360 4GB!

Soutěžte s Vymoly.cz a vyhrajte herní konzoli Xbox 360 4 GB! Portál Výmoly pro vás připravil Vánoční soutěž, která probíhá od 12. do 19. prosince 2011. Staňte se fanoušky Výmolů na Facebooku a žádná podstatná informace vám neunikne!

Originální ztvárnění dopravní značky Výmoly – "Nerovnosti vozovky"

Soutěžit s Vymoly.cz je jednoduché! Zapátrejte ve svém okolí po značce "Nerovnosti vozovky" a vymyslet originální způsob jejího zachycení na fotografii! Soutěžit mohou také kreslené a jinak graficky ztvárněné obrázky této dopravní značky zaslané na e-mail info@vymoly.cz

Buďte fanoušky Výmol a sledujte své konkurenty a jejich obrázky na Facebooku!

 

vymoly_xbox_510px

Jak soutěžit:

 • KROK 1: Najděte ve svém okolí dopravní značku upozorňující na nerovnosti na vozovce (viz logo projektu Výmoly). Vyfoťte ji co nejoriginálnějším způsobem nebo značku jinak graficky či obrazově ztvárněte. Buďte se svým obrázkem v libovolném smyslu "nej"!
 • KROK 2: staňte se fanoušky Výmolů na Facebooku!
 • KROK 3 pošlete originální snímek výstražné dopravní značky "Nerovnost vozovky" na e-mail info@vymoly.cz nejpozději do 19. 12. 2011, uveďte své jméno a příjmení a označení (nick, jméno), které používáte na Facebooku.
 • Autor nejoriginálnější fotografie získá 20. prosince 2011 herní konzoli Xbox 360 4 GB!

vymoly_xbox_2_700px

Kdy soutěž propukne?

Vše se dozvíte na Facebook.com/Vymoly, staňte se našimi fanoušky na Facebooku a žádná důležitá informace k soutěži vám neunikne!

Soutěž probíhá od 12. do 19. prosince 2011. Vítězný snímek určí čtyřčlenná porota složená z týmu projektu Výmoly.cz. Výherce bude vyhlášen 20. prosince 2011 a bude informován o výhře prostřednictvím e-mailové adresy, ze které odeslal vítězný snímek.

Vánoční soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let žijící v České republice s výjimkou organizátorů soutěže, jeho zaměstnanců a pracovníků a jejich rodinných příslušníků. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit s více snímky.

Organizátorem soutěže je marketingová agentura Plus Design & Marketign s.r.o., Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín, IČ: 27776344.