Návod proč a jak kontrolovat výtluky: Sledujte na silnicích “své” výtluky a zachycujte jejich aktuální stav

Portál Výmoly.cz umožňuje dynamicky zachytit vývoj jednotlivých výtluků a silničních úseků. Využijte této jedinečné příležitosti a sledujte výmoly a nebezpečné úseky, které pravidelně potkáváte při jízdě do práce, školy nebo třeba na chalupu. Pomožte nám tak evidovat výtluky a nebezpečné úseky v průběhu času a zlepšovat stav našich silnic.

Proč bych měl/a výtluky a nebezpečné úseky pravidelně kontrolovat a aktualizovat jejich stav?

Stav na silnicích se mění – výtluky se zvětšují, rozšiřují, prohlubují, některé se dočkají částečné či úplné opravy. Sledujte proto výtluky, kolem kterých často jezdíte. A pravidelně aktualizujte jejich stav na www.vymoly.cz. Máte k tomu hned několik důvodů:

 • Za každou aktualizaci stavu výtluků/nebezpečných úseků nebo komentář k nim dostáváte body, díky kterým máte šanci vyhrát hodnotné ceny hned v několika soutěžích.
 • Díky vaší pravidelné a časově nenáročné evidenci bude zachycen daný silniční úsek unikátním způsobem v průběhu času. Druzí tak uvidí, jak se stav výtluku zhoršuje, stagnuje nebo jak rychle byl opraven.
 • Silničáři budou mít přehled o aktuálním stavu daného silničního úseku. Bude zřejmá rychlost, s jakou se závady na silnicích (ne)mění.
 • Stanete se ověřeným uživatelem – výmolářem, jehož aktualizace budou automaticky odesílány přímo správcům silnic.

Jak můžu výtluky kontrolovat, komentovat a změnit jejich stav?

Proč a jak kontrolovat výtluky?

Proč a jak kontrolovat výtluky?

[Klikněte na obrázky pro jejich zvětšení.] 

Jaký aktuální stav u výmolů zadávat?

Aktuální stav výmol

Kdy můžu výtluky kontrolovat?

Sledujte na silnicích, na kterých pravidelně cestujete, kritické úseky a díry:

 • Je stav výtluku beze změny? Potvrďte tuto skutečnost na www.vymoly.cz. Jak na to naleznete níže.
 • Došlo ke zvětšení výtluku? Změňte stav výmolu za pomoci škály 1 – 5 a přidejte komentář.
 • Byl výtluk opraven? U stavu výtluku zvolte pole OK.
 • Přidávejte aktuální fotografie, na kterých bude zřejmý aktuální stav silnice! Přispějete k fotoevidenci chronologického vývoje stavu výtluku.

Za svou aktivitu budete odměněni soutěžními body!

Nahlášení a uplatnění škody – výtluky na silnicích

Označený výtluk

V případě, kdy je výtluk řádně označen dopravní značkou „Nerovnost vozovky“ a „Snížená rychlost“, je správce komunikace z obliga. Dostatečně na výtluk upozornil. V případě vjetí do označeného výtluku a poškození vozidla tak nelze u správce komunikace uplatnit náhradu škody. Řidič poškozeného vozidla totiž nepřizpůsobil rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, na který upozorňovalo dopravní značení.

Neoznačený výtluk

Vzniklou škodu lze uplatnit buď z pojišťení odpovědnosti správce komunikace nebo z havarijního pojištění majitele poškozeného vozu. Obě možnosti jsou popsány níže, každá zvlášť.

Náhrada škody správcem komunikace

Je-li vozidlo poškozeno v důsledku vjetí do neoznačeného výtluku, může majitel vozidla uplatnit škodu u správce komunikace.

V první řadě je potřeba zajistit fotodokumentaci, případně videodokumentaci z místa nehody. Když totiž někomu upadne kolo a místo si hned nevyfotí, může tam provozovatel umístit dopravní značení dodatečně a jeho zavinění se bude velice težko prokazovat. Správce komunikace se pak může hájit například tvrzením, že přes označení výtluku si řidič nepříjemnost způsobil sám nepřiměřenou jízdou a z jeho pohledu nemá na náhradu škody žádný nárok. Ne každý sebou ale neustále vozí klasický fotoaparát. Situaci dnes v tomto ohledu výrazně ulehčují chytré mobilní telefony, které umožní místo nehody nejen vyfotit, ale také pořídit videozáznam.

Majitel poškozeného vozu se následně obrátí na správce komunikace, tedy nikoliv pojišťovnu, kterého informuje o dopravní nehodě. Nejlépe na obecním úřadě zjistí, kdo je zodpovídá za komunikaci, na které k pojistné události došlo. Ne vždy se totiž jedná o obec či město.

Správce komunikace je poté povinen nahlásit pojistnou událost pojišťovně, u které má sjednané pojištění odpovědnosti. Jeho další povinností je komunikace s majitelelem poškozeného vozu ve věci odškodnění. K žádosti o vyřízení je nezbytné přiložit kopii technického průkazu.

Šanci na úspěch zvyšuje případné svědectví očitých svědků nebo Policie ČR (škoda přesáhla 100 tisíc korun).

Při samotném nahlášení škody je potřeba upřesnit následující :

 • kdo nárok uplatňuje (poškozený, kopie technického průkazu),
 • doložení místa a času vzniku škody (nejlépe fotodokumentací),
 • popis situace, při které pojistná událost vznikla,
 • výpověď svědka, ve vážnějších situacích Policie ČR nebo obecní policie,
 • vyčíslení škody na zdraví, věci, ušlého zisku, apod.,
 • možné upozornění na spoluzavinění jiného subjektu.

Náhrada škody ze sjednaného havarijního pojištění

Škodu z výtluků, ať už označených nebo neoznačených, lze uplatnit z havarijního pojištění a
nerozhoduje přitom, zda nehodu šetřila nebo nešetřila policie. V případě nepřítomnosti policie by měl pojištěný k likvidaci škody doložit fotografie nebo videozáznam z místa nehody, kde je patrný výtluk, který dopravní nehodu zapříčinil.

Prokáže-li se odpovědnost správce komunikace, je pojistné plnění vyplaceno zpravidla z havarijního pojištění bez odebrání bonusu a není vyloučena i úhrada škody včetně spoluúčasti.

Startuje celoroční monitoring silničních výtluků na území ČR – Výmoly 2012

[Tisková zpráva, 16. dubna 2012] Dnes startuje za podpory Nadace pojišťovny Generali druhý ročník projektu Výmoly, který přichází s novým celoročním monitoringem výtluků na českých silnicích. Na svých cestách se s nimi setkává většina motoristů. Nejen oni ale také kraje, které mají obvykle správu komunikací na starosti, a další správci silnic se počínaje dneškem mohou do projektu zapojit na internetových stránkách www.vymoly.cz. Od května i prostřednictvím mobilní aplikace pro chytré telefony. Letos bude projekt hledat vedle Nejhorší díry i Nejaktivnější kraj, kterému se do konce letošního roku podaří opravit nejvíce identifikovaných výtluků. Nadace pojišťovny Generali odmění nejaktivnější účastníky včetně Nejaktivnějšího kraje, kterému poskytne dar ve výši 100 tisíc korun na opravu dalších silničních výtluků. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas 1 – Radiožurnál.

Internetové stránky www.vymoly.cz umožňují uživatelům jednoduše a rychle přidávat a kontrolovat výtluky na silnicích. Oproti loňskému roku upozorňuje projekt Výmoly 2012 na nevyhovující silnice celoročně. Mobilní aplikace pro iPhone a Android, které budou dostupné v květnu 2012, celý proces vkládání nových výmolů ještě více zpřístupní a zjednoduší.

Výmoly 2012: jednoduchý a praktický pomocník pro motoristy i silničáře

Použití webové i mobilní aplikace je velmi snadné. Registrovaní motoristé pořídí fotografie silničního výtluku. Ty společně s lokalizací a popisem odešlou na Výmoly.cz. Ostatní uživatelé následně jednotlivé výtluky hodnotí. Na základě tohoto hodnocení vzejde v červnu vítězná Nejhorší díra v republice. Ověřená data o aktuálních výtlucích budou systémem průběžně odesílána přímo odpovědným správcům silnic. Databáze bude díky aktivitě uživatelů evidovat také veškeré změny u kontrolovaných děr a provedené opravy výtluků. Díky těmto datům bude možné v listopadu určit Nejaktivnější a naopak Nejpomalejší kraj.

Výmoly 2012: celoroční monitoring výmolů na českých silnicích

“Vloni jsme s projektem Výmoly udělali nečekaný rozruch. Evidovali jsme stovky děr, z nichž desetitisíce zapojených lidí vybíraly ty nejhorší. Vybírat bylo z čeho, protože některé úseky silnic jsou skutečně ve velmi kritickém stavu. S Výmoly jsme však nechtěli pouze upozornit na toto závažné téma, ale především jsme chtěli představit systém, který zjednoduší komunikaci mezi silničáři a motoristy. Zatímco v loňském roce jsme projektu vdechli život, letos především díky Nadaci pojišťovny Generali dostává nový rozměr,“ přibližuje 2. ročník Petr Čaník, autor projektu Výmoly.

Nejhorší díra v červnu, Nejaktivnější kraj v listopadu

“Pozornost se na silničáře soustředí zpravidla hned po zimě, kdy se objevují ty nejviditelnější díry. Je to pochopitelné, ale není to vůči silničářům vždy objektivní. Sami jsme se tomuto přístupu chtěli vyhnout. Proto upozorňujeme na aktuální výtluky až po určitém čase hájení. Nyní je pro nás nejdůležitější monitorovat, jak adekvátně a rychle reagují silničáři na vzniklé výtluky, jak využívají jaro, léto i podzim na opravy našich silnic. Na silničáře aplikujeme příslovečné “Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě”. Nejhorší díra v republice proto bude zvolena v červnu, ale Nejaktivnější kraj společně s nejaktivnějšími „výmoláři“ a zpravodaji Zelené vlny zapojenými do projektu budou vyhlášeni až v listopadu. Nejaktivnější kraj získá od Nadace pojišťovny Generali dar v hodnotě 100 tisíc korun, na ostatní účastníky čekají zajímavé ceny v průběhu celého roku,” říká Petr Čaník.

„Dlouhodobě podporujeme projekty, které měřitelně přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Před dvěma lety jsme začali iniciovat a podporovat instalaci pachových ohradníků, které až o 80 % snižují riziko střetu vozidel se zvěří. K dnešnímu dni je na území České republiky pokryto více na 420 kilometrů nejrizikovějších silničních úseků a další budou následovat,“ říká Jiří Cívka, člen správní rady Nadace pojišťovny Generali. „Projekt Výmoly nás zaujal již v průběhu minulého roku. Společně s jeho autory jsme se jej pokusili rozšířit o myšlenku zapojení a motivace krajských samospráv, které mají obvykle správu komunikací v gesci. Prostřednictvím projektu Výmoly budou správci silnic informováni o kritických místech přímo od motoristů. Tyto informace by následně silničářům mohly pomoci nejen s identifikací nejhorších silničních výtluků ale také s případnou prioritizací oprav,“ dodává Jiří Cívka.

Sledování změn výtluků a praktické výstupy pro silničáře

Projekt Výmoly 2012 chce rozproudit potřebnou veřejnou diskuzi o stavu českých silnic a spolupracovat s jejich správci vytvářením unikátních výstupů a analýz aktuálního stavu. Výmoly 2012 jsou jedinečné tím, že vznikne velmi zajímavá celostátní statistika zachycující fakt, jak rychle správci silnic reagují na vznesené požadavky motoristů.

“Sleduji aktivity projektu Výmoly od samotného začátku. Byl jsem v očekávání, s čím přijde projekt Výmoly letos a především, jak budou autoři přistupovat ke správcům silniční sítě v České republice. Překvapil mě jejich přístup a snaha podat ucelenější přehled o stavu silnic. Jsem rád, že autoři projektu berou v potaz, že my jako silničáři jsme často v nezáviděníhodné situaci, jsme omezeni financemi a technologickými limity,” komentuje start druhého ročníku projektu Výmoly Mgr. Milan Novák, náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Partneři

Generálním partnerem je Nadace pojišťovny Generali. Exkluzivním mediálním partnerem se stal Český rozhlas 1 – Radiožurnál, takže o projektu Výmoly 2012 a způsobech, jak se do něj zapojit, se řidiči dozví i z éteru. Společně s Radiožurnálem máme připravenu řadu zajímavých témat kolem problematiky našich silnic, poškození kvůli špatnému stavu vozovky apod. Zpravodajství Zelené vlny bude přinášet informace o kritických úsecích a mnoho užitečných informací,“ představuje nový ročník Petr Čaník.

Projektu se zároveň účastní řada oborových partnerů – společnost BG SYS HT, provozující web zaplaty.cz či profesionální síť pneuservisů Point S.

Kontakt

Ing. Petr Čaník

Tel.: +420 604 163 300

E-mail: petr.canik@vymoly.cz

Web: www.vymoly.cz

Sociální sítě: http://www.facebook.com/vymoly, https://twitter.com/#!/vymoly

Proč a jak se stát výmolářem

Staňte se výmolářem a pomožte zlepšovat stav českých silnic na místech, která vás nejvíce trápí!

Proč se stát výmolářem

Díky tomu, že se zapojíte do projektu Výmoly.cz a stanete se tzv. výmolářem (aktivním uživatelem), přispějete k tomu, že se správcům silnic informace o výtlucích na silnici dostanou rychleji.

Proč se registrovat na Výmoly.cz?

Chceme správcům silnic podávat věrohodné informace. Díky tomu, že se na Výmoly.cz zaregistrujete:

 • správci silnic získají informace z ověřených zdrojů,
 • můžete přidávat, hodnotit, komentovat a spravovat aktuální stav přidaných výtluků,
 • jako registrovaný uživatel jste zároveň soutěžícím a za svou aktivitu získáváte soutěžní body.

Jako neregistrovaný uživatel můžete pouze hodnotit výtluky přidané druhými uživateli.

Typy členství na projektu Výmoly

vymolari(1)

Jak přidat nové fotografie výmolů?

 • Vyfoťte výtluky přímo na silnici. Pořiďte fotografii s okolím i snímek detailu.
 • Registrujte se na www.vymoly.cz a přihlašte se. Pole označené jako Partnerský kód ponechte prázdné, nejste-li zpravodaj Zelené vlny nebo pracovník Generali.
 • Nahrajte hlavní fotografii, na které je viditelná alespoň část okolního prostředí (pro lepší identifikaci pro správce silnic). Nahrajte až 3 další detailní fotografie výtluku.
 • Uveďte přesné umístění výtluku na mapě za pomoci GPS souřadnic, čísla silnice apod.
 • Uveďte aktuální stav výtluku – OK znamená výtluk je opraven; závažnost 1 – 5 (hodnocení 1 znamená, že se jedná o malou díru; až 5 jako výtluk v kritickém stavu).
 • Uveďte rozsah výtluku, zda se jedná o samostatnou díru, úsek do 50 metrů nebo úsek nad 50 metrů.

Jak kontrolovat stav již přidaných výtluků?

Aktuální stav přidaných výtluků můžete spravovat. Dojde-li ke zhoršení stavu nebo k opravě daného výtluku, aktualizujte její stav:

 • přihlašte se na Výmoly.cz,
 • zvolte danou fotografii,
 • klikněte na pole Nová kontrola/aktivita,
 • upravte stav výtluku (stav OK znamená, že výtluk je opraven).

Tip pro vás: Získejte za svou aktivitu na Výmoly.cz soutěžní body!

 • Upozorněte své přátele na Facebooku a dalších sociálních sítích o výmolech, které jste přidali. Požádejte je, aby hlasovali.
 • Hodnoťte fotografie druhých.
 • Získejte díky své aktivitě na Výmoly.cz hodnotné ceny!