Život výtluku: sledovat historii jednotlivých výtluků je zajímavé i přínosné

Tříleté působení projektu Výmoly v České republice ukazuje na celou řadu jeho přínosů. Jedním z kladných aspektů projektu Výmoly je možnost sledovat silniční úseky, které jsou v dezolátním stavu, nebo jednotlivé výtluky v průběhu času.

Vzniká tak unikátní časosběr konkrétních míst na silnicích, zachycující vývoj vytváření a růstu výmolu, různé způsoby a technologie opravy a její kvalitu a životnost. Sledováním historie u “svých” výtluků ve vašem okolí můžete sami přispět ke sběru těchto unikátních dat.

Jak dlouho může vydržet provizorní oprava výmolu?

Je samozřejmé, že zvětšování výtluku a trvanlivost jeho opravy záleží na spoustě okolností. Je závislá nejen na kvalitě použitých materiálu a technologii scelení původního a nového materiálu, ale také na frekvenci, s jakou je daná komunikace využívána, jak velkou zátěž podstupuje (průjezd těžkých kamionů), jaké jsou aktuální klimatické podmínky apod. U každého regionu a jeho silnic je samozřejmě také nutné počítat s rozdílnými prioritami pro opravy podle celkového kontextu dopravy a v závislosti na finančních limitech správce.

Ukázka

Vymoly_2013_Ilustrace_01