Nejaktivnejsi kraj 2017_predani

Startuje 8. ročník ankety Nejhorší díra republiky

Dnes, 16. dubna 2018 odstartoval v pořadí již 8. ročník ankety o Největší díru republiky. Zároveň byla také udělena cena Nejaktivnější kraj za rok 2017 – nejvíce nahlášených výmolů loňský rok opravil Středočeský kraj.

Startuje 8. ročník ankety Nejhorší díra republiky

Výmoly.cz a nadace pojišťovny Generali vyhlašují pod záštitou BESIP již 8. ročník motoristické ankety Nejhorší díra republiky. Prostřednictvím portálu Výmoly.cz pomáhají motoristé silničářům monitorovat stav českých silnic. Upozorňují na výtluky či celé úseky, které je nejen po zimě potřeba opravit. Letošní ročník přináší i možnost hlásit výmoly telefonicky.

Data od veřejnosti v rámci projektu Výmoly.cz putují přímo k odpovědným silničářům. Díky jejich aktivnímu přístupu se dosud podařilo opravit téměř polovinu z více než 8 800 nahlášených výtluků. Vítězem ankety v kategorii o Nejaktivnější kraj se za rok 2017 stal Středočeský kraj, kde bylo v loňském roce opraveno nejvíce nahlášených výtluků. V pondělí 16. dubna 2018 převzala ocenění z rukou zástupců portálu Výmoly.cz a nadace pojišťovny Generali hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Středočeský kraj vítězem

Vítězem ankety v kategorii o Nejaktivnější kraj se za rok 2017 stal Středočeský kraj, kde bylo v loňském roce opraveno nejvíce nahlášených výtluků. V pondělí 16. dubna 2018 převzala ocenění z rukou zástupců portálu Výmoly.cz a nadace pojišťovny Generali hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. „Nevyhovující stav silnic, který ohrožuje zdraví a bezpečnost řidičů, není Středočeskému kraji rozhodně lhostejný, proto zlepšení stávajícího stavu věnujeme velkou energii i nemalé finanční prostředky,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

„Na odstranění všech problémů na silnicích by Středočeský kraj ale potřeboval celkem 15 miliard na silnice II. tříd a 30 miliard na silnice III. tříd. Uvědomujeme si samozřejmě, že je to požadavek na deset a více let, protože i kdybychom takové prostředky měli okamžitě k dispozici, nemůžeme uzavřít celý kraj a i stavební kapacity bychom nesehnali,“ dodala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

11 miliard na silnice

Ministerstvo dopravy, jehož oddělení BESIP podpořilo projekt záštitou, má i letos na opravy silnic připravené finanční zdroje. „Aktivita krajů, které na podněty reagují a snaží se nejnebezpečnější vady na vozovce opravit, ukazuje, že projekt Výmoly.cz odvádí dobrou práci. Vidíme jasně měřitelné výsledky na základě informací přímo od řidičů. Bezpečná infrastruktura je klíčovým prvkem, který bychom neměli zanedbávat ani na silnicích nižších tříd,“ řekl pověřený vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

„Bezpečnost silničního provozu není jen chování řidičů, ale také kvalita silnic, po kterých jezdíme. Už čtvrtým rokem proto pomáháme krajům opravit stovky kilometrů jejich silnic a mostů. Doposud jsme z úspor věnovali na silnice II. a III. třídy bezmála 11 miliard korun a další čtyři dostanou kraje letos,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Start 8. ročníku

Zároveň dnešním dnem oficiálně odstartoval 8. ročník ankety Nejhorší díra republiky. Veřejnost tak na webové stránce www.vymoly.cz nebo přes aplikaci Výmoly 2 může nejen hlásit výtluky, ale také hlasovat pro ty nejhorší úseky nebo konkrétní díry na vozovce. A to až do 31. července 2018.

Škody na autech v milionech

V důsledku silničních výtluků vznikají také škody na vozidlech. Jen pojišťovna Generali jich řeší ročně stovky. „Průměrná škoda na autě se po takovém střetu s vozovkou pohybuje kolem čtyřiceti tisíc korun,“ upřesňuje tiskový mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek, a dodává: „Typicky se jedná o kombinaci více poškození – od proražených pneumatik, zničených disků kol, přes poškozené části podvozku až po těžší případy hnutých karosérií anebo prasklých čelních skel.“

Nahlášené a opravené výmoly v roce 2017

Výmoly - Nahlášené a opravené výmoly v roce 2017

Spolupráce motoristů a silničářů

„Velké části výtluků, které byly na portál Výmoly.cz motoristy nahlášeny, se správci silnic věnují. Opravenost nově nahlášených výtluků se za loňský rok blížila 40 %. Za celé období fungování projektu je opravena k dnešnímu dni téměř polovina všech nahlášených výtluků,“ komentuje opravy Petr Čaník z Výmoly.cz. „To je podle mě nejlepší vizitka funkčnosti našich aktivit,“ doplňuje Petr Čaník.

Právě spolupráce se silničáři, nikoli útoky na jejich práci, patří mezi hlavní cíle projektu. „Jsme rádi, že projekt Výmoly.cz je řadou správců silnic vnímán pozitivně. Za 8 let fungování projektu jsme je přesvědčili, že projekt srozumitelným a funkčním způsobem zapojuje řidiče do sledování stavu silnic a umožňuje jim upozornit na ty úseky, které je trápí nejvíce. Řečeno zjednodušeně – možnost ovlivnit dění kolem sebe mají doslova ve svých rukách,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

„Pilířem projektu jsou postřehy od samotných řidičů. Hlášení jsou předávána silničářům. Toto propojení oceňujeme. Funguje na podobném principu, jakým se dobrovolní Zpravodajové Zelené vlny coby nedocenitelný informační zdroj přímo podílejí na přípravě našeho spolehlivého dopravního zpravodajství,“ vysvětluje Štěpán Janda, vedoucí Zelené vlny Radiožurnálu, která je mediálním partnerem projektu Výmoly.cz.

Obce mohou využít mapy z Výmoly.cz

Jednotlivé obce mohou na své internetové stránky pomocí jednoduchého odkazu umístit mapu silnic v obci a jejím nejbližším okolí, napojenou na data projektu Výmoly.cz. Obyvatelům i veřejné správě tak mohou nabídnout nový komunikační kanál, jehož prostřednictvím lze přehledně monitorovat stav silnic v obci a jejím okolí.

Hlášení výmolů nově i telefonicky

Výmoly.cz obohatí i letos novinka. Pro ty z motoristů, kteří nemohou z různých důvodů sami hlásit nebezpečné silniční úseky přímo prostřednictvím responzivního webu nebo mobilních aplikací, zřídili autoři projektu Výmoly.cz speciální telefonní linku. Na ní bude možné výtluky a nebezpečné silniční úseky hlásit osobně. Tipy na nebezpečné výmoly a silniční úseky jde hlásit od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 703 392 737. Po zbylou dobu lze úsek nahlásit přes záznamovou službu. Operátoři následně zajistí zařazení úseku do databáze a případnou aktualizaci o fotografii a další potřebné údaje.

Jak na škodu po „srážce se silnicí“

Pokud došlo k poškození vozidla kvůli vjetí do díry na silnici, existuje několik možností, jak situaci řešit:

  1. Umožní-li to bezpečnost na komunikaci, vše (auto, výtluk a jeho okolí) je přímo na místě potřeba zdokumentovat (fotografie, videa, svědecké výpovědi). V případě nepojízdnosti auta doporučujeme kontaktovat asistenční službu vlastní pojišťovny.
  2. Úhradu následků takové nehody lze žádat po vlastníkovi komunikace. U dálnic a silnic I. třídy je to stát. V případě silnic II. a III. třídy jsou to kraje, na jejichž území se rozbitý úsek silnice nachází. Místní komunikace vlastní obce.
  3. Za škodu odpovídá vlastník komunikace mj. v případě, že řidič díru nebo výtluk na silnici nemohl předvídat nebo nebyly dostatečně označené (např. dopravní značkou „nerovnost vozovky“). Vlastníci komunikace, respektive její správci mívají uzavřeno pojištění odpovědnosti, ze kterého se škoda může hradit.
  4. Každá situace se vždy posuzuje podle konkrétních okolností (dodržení předepsané rychlosti vs. stav vozovky atd.).
  5. Neodškodní-li vlastník komunikace, rychlejším a jednodušším řešením je úhrada opravy z havarijního pojištění (zvlášť u škod, kde došlo k rozsáhlejšímu poškození než jen např. k proražení pneumatiky – u havarijního pojištění je totiž potřeba počítat ještě se spoluúčastí).

Poznámka pro editory

Pojišťovna Generali patří s tržním podílem 6,9 % a předepsaným pojistným překračujícím
8,5 miliardy Kč (k 31. 12. 2017 dle metodiky ČAP) mezi pět největších českých pojišťoven. Kromě individuálního pojištění nabízí pojistná řešení pro malé, střední a velké firmy v oblasti podnikatelských, průmyslových, technických a zemědělských rizik.

Generali Pojišťovna a.s. je součástí skupiny Generali, nezávislé italské finanční skupiny se silnou mezinárodní působností, která vznikla v roce 1831. Skupina Generali patří mezi přední světové pojišťovny s předepsaným pojistným přes 68 miliard euro v roce 2017. Ve více než 60 zemích světa zaměstnává 71 tisíc odborníků, kteří spravují účty 57 milionům klientů. Skupina Generali zaujímá vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v regionu střední a východní Evropy a také v Asii. V roce 2017 hodnocení společnosti Corporate Knights zařadilo skupinu Generali mezi světové společnosti, které nejvíce dbají o trvale udržitelný rozvoj.

V Rakousku, v regionu střední a východní Evropy a v Rusku působí skupina Generali prostřednictvím poboček ve 12 zemích a patří mezi tři největší pojistitele v regionu.

Ke stažení

TZ GENERALI & VYMOLY.CZ 16042018 – Startuje anketa nejhorsi dira republiky

TZ GENERALI & VYMOLY.CZ 16042018 – Startuje anketa nejhorsi dira republiky

Nejaktivnejsi kraj 2017_predaniFotografie – předání ceny Nejaktivnější kraj roku 2017, zleva: Petr Čaník, Výmoly.cz a Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

Kontakt

Honza Marek, tiskový mluvčí Generali pojišťovna
M: +420 725 895 111
honza.marek@generali.com
generali.cz

Petr Čaník, autor projektu Výmoly.cz
M: +420 604 163 300
petr.canik@vymoly.cz
vymoly.cz/pro-media