vymoly-1200x628-tipy

Fotografická soutěž: Vyfoťte nejpěkněji opravenou cestu v Česku

Není vám lhostejný stav silnic v české kotlině? Máte duši výmoláře a soutěživého ducha? A všimli jste si, jak se letos silnice ve velkém opravují? Pokud ano, zúčastněte se s Výmoly.cz soutěžeSamsung Galaxy Trend. O co půjde? Jednoduše nafoťte opravený úsek, který vám v poslední době udělal radost a fotky nám pak pošlete do 30. 11. 2015 na náš Facebook. Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou z pracovníků společnosti Plus Design & Marketing s.r.o. Vítěz si odnese nový chytrý telefon.

Projekt Výmoly.cz pouze neupozorňuje. Pomáhá situaci řešit

Páteří projektu jsou řidiči, kteří prostřednictvím webu a mobilních aplikací upozorňují na neutěšené úseky našich silnic. Na našem webu www.vymoly.cz se dozvíte, kde přesně si dát na nepříjemné výtluky pozor. Hlavním smyslem projektu je ale poskytovat aktuální data přímo správcům silnic. Ti pak mohou promptně reagovat a problematické úseky opravovat. Jsme rádi, že je v současnosti opravená skoro polovina všech výtluků, které motoristé od spuštění projektu nahlásili.

Jak se zapojit do soutěže?

K tomu, abyste vyhráli nový smartphone, nepotřebujete mnoho. Jednoduše nafoťte jakýkoliv pěkný opravený úsek a fotky nám pošlete do 30. 11. 2015 na Facebook. O vítězi rozhodne odborná porota, která si bude všímat především originality zaslaných fotografií. Pokud budou fotky nějakým způsobem vtipné či zábavné, jste zase o krok blíže ke zbrusu novému Samsungu Galaxy Trend. Tak co, jdete do toho?

Pravidla soutěže o nejlepší cestu v ČR

1. Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Plus Design & Marketing s.r.o., se sídlem Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín, Česká republika, IČ: 27776344, DIČ: CZ27776344.

2. Hlavní výhra

2.1. Hlavní výhrou je mobilní telefon Samsung Galaxy Trend

2.2. Tato hlavní výhra je také výhrou jedinou.

3. Účastníci soutěže

3.1. Soutěž je otevřena pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 13 let, což je podmínkou registrace na Facebooku.

3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

4. Příspěvky do soutěže, výběr, vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.

4.2. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Soutěžící se zavazuje publikovat jen své fotografie a uvést pouze pravdivé informace o fotografovaném silničním úseku a jeho lokaci. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva a má souhlas lidí zobrazených na fotografii, případně jejich zákonných zástupců.

4.3. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.

4.4. Vítěz soutěže bude kontaktován zprávou na Facebooku ve které odeslal fotografii. Organizátor soutěže odešle výhru na adresu domluvenou s výhercem po oznámení o výhře.

4.5. Z každého facebookového profilu může být poslán pouze jeden příspěvek (fotografie jednoho úseku). Každý příspěvek může být odeslán a soutěžit jen jednou.

4.6. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen vyzvednout si výhru nejpozději do 14 dnů. Pokud tak do 14 dnů od odeslání facebookové zprávy s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

5. Odesílání fotografií do soutěže

5.1. Odesláním  fotografie do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

5.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.

5.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoli fotografii, kterou soutěžící do soutěže poslal.

5.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, a to i taková, se kterými nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

5.5. Odesláním fotografií soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

5.6. Fotografie, které soutěžící do soutěže odešle, se stávají majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

6. Udílení ceny

6.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, které s výhrou mohou souviset.

6.2. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.

6.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

6.4. Pokud se ohlášená výhra z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

6.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: info@vymoly.cz.

7. Vyhodnocení

7.1. Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou ze zaměstnanců společnosti Plus Design & Marketing s.r.o.

8. Všeobecné obchodní podmínky

8.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

8.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

8.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která

a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže,

b) poruší Pravidla soutěže,

c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo

d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.