Projekt Výmoly vstupuje do ročníku 2012 s praktickou mobilní aplikací a s vyššími cíli

Projekt Výmoly již sledujete téměř rok a proto je načase představit vám novinky související se vstupem projektu do druhého ročníku – Výmoly 2012. Čím bude projekt Výmoly 2012 nový a výjimečný? Na co se můžete již s počátkem nového roku těšit? A proč byste se do tohoto originálního projektu, oceněného hlavní cenou Internet Effectiveness Awards 2011 jako nejefektivnějšího internetového řešení roku, měli zapojit i vy osobně?

Výmoly 2012 – sympatický projekt “z lidu” hledající řešení, nikoli viníky

Projekt Výmoly můžeme v jistém smyslu označit za nově vzniklou sociální síť motoristů a dalších aktérů dopravy v Česku. Nejde však jen o zábavu a propojení osob, jak už tomu u sociálních sítí dneška bývá. Jde hlavně o vznik nové užitečné databáze, která bude prospěšná všem uživatelům českých silnic.

Databáze vzniká “zespod”, tzv. “z lidu”, od běžných uživatelů české sítě komunikací, což je její hlavní předností. Jejím cílem není hledat a pranýřovat “viníky”, ale najít praktický, efektivnější a rozumný způsob, jak dosáhnout nápravy současného bezútěšného stavu na českých silnicích.

Zapojit se do projektu Výmoly.cz a přispět tak k dobré věci pro sebe i pro druhé může každý z vás!

Cíle projektu Výmoly 2012

Cílem druhého ročníku – Výmoly 2012 – a takto vzniklé sociální sítě motoristů a dalších aktérů dopravy je:

  • Praktický nástroj a databáze informací o kritických úsecích: Snížit náklady pro správce silnic, kteří díky Výmoly.cz budou bezplatně informováni o úsecích, které motoristy nejvíce trápí.
  • Zapojení správců silnic a dálnic: Pomoci zjednodušit tok informací o poničených úsecích silnic k odpovědným orgánům.
  • Hodnocení aktivity krajů: Zpětná vazba ze strany motoristů pro kraje, způsob, kterým občané mohou kraje motivovat k rychlejšímu či efektivnějšímu řešení.

Mobilní aplikace pro snadnější monitoring, portál Vymoly.cz ještě praktičtějším nástrojem

Výmoly 2012 představí především mobilní aplikaci, která řidičům usnadní monitoring. “Výmoly budou ve 2. ročníku ještě praktičtější. Měly by se stát jednoduchým nástrojem, který motoristům umožní upozorňovat na kritické a nebezpečné úseky na českých silnicích,” uvedl Petr Čaník, autor a realizátor projektu Výmoly. Motoristé se budou moci i v sezóně 2011/2012 zapojit do soutěží a získat tak hodnotné ceny od hlavních partnerů projektu.

Větší zapojení odpovědných organizací

„Zjistíme navíc podrobnější informace o jednotlivých úsecích, o tom, jaký má daný úřad k dispozici rozpočet a mnoho dalšího. Na základě těchto údajů tak budou uživatelé sami moci posoudit, zda jsou reakce a prodlevy odpovědných institucí adekvátní či nikoli,“ informuje dále Petr Čaník.

Hlavním cílem, který stojí před projektem Výmoly 2012, je zapojit do monitoringu a vyhodnocování rizikových cest mnohem více instituce odpovědné za správu českých silnic a dálnic. Databáze aktuálních rizikových úseků silnic bude správcům silnic poskytována jako podkladový materiál k rozhodování, které komunikace nutně vyžadují opravy.

Projekt Výmoly 2012 opět nabídne prostor k vyjádření všem dotčeným stranám. Samozřejmou součástí portálu budou rozhovory se zástupci správců silnic i s osobnostmi z příbuzných oborů.

Hodnocení nejaktivnějších a nejpomalejších krajů

Součástí portálu Vymoly.cz bude hodnocení rychlosti reakce odpovědných úřadů – dozvíme se, kteří správci silnic reagují na výzvy k opravám kritických úseků nejrychleji a kteří naopak nejpomaleji. Jak s těmito údaji a nově vznikající databází naloží sami silničáři? Nechejme se překvapit.