vymoly-23

Nahlášení a uplatnění škody – výtluky na silnicích

Označený výtluk

V případě, kdy je výtluk řádně označen dopravní značkou „Nerovnost vozovky“ a „Snížená rychlost“, je správce komunikace z obliga. Dostatečně na výtluk upozornil. V případě vjetí do označeného výtluku a poškození vozidla tak nelze u správce komunikace uplatnit náhradu škody. Řidič poškozeného vozidla totiž nepřizpůsobil rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, na který upozorňovalo dopravní značení.

Neoznačený výtluk

Vzniklou škodu lze uplatnit buď z pojišťení odpovědnosti správce komunikace nebo z havarijního pojištění majitele poškozeného vozu. Obě možnosti jsou popsány níže, každá zvlášť.

Náhrada škody správcem komunikace

Je-li vozidlo poškozeno v důsledku vjetí do neoznačeného výtluku, může majitel vozidla uplatnit škodu u správce komunikace.

V první řadě je potřeba zajistit fotodokumentaci, případně videodokumentaci z místa nehody. Když totiž někomu upadne kolo a místo si hned nevyfotí, může tam provozovatel umístit dopravní značení dodatečně a jeho zavinění se bude velice težko prokazovat. Správce komunikace se pak může hájit například tvrzením, že přes označení výtluku si řidič nepříjemnost způsobil sám nepřiměřenou jízdou a z jeho pohledu nemá na náhradu škody žádný nárok. Ne každý sebou ale neustále vozí klasický fotoaparát. Situaci dnes v tomto ohledu výrazně ulehčují chytré mobilní telefony, které umožní místo nehody nejen vyfotit, ale také pořídit videozáznam.

Majitel poškozeného vozu se následně obrátí na správce komunikace, tedy nikoliv pojišťovnu, kterého informuje o dopravní nehodě. Nejlépe na obecním úřadě zjistí, kdo je zodpovídá za komunikaci, na které k pojistné události došlo. Ne vždy se totiž jedná o obec či město.

Správce komunikace je poté povinen nahlásit pojistnou událost pojišťovně, u které má sjednané pojištění odpovědnosti. Jeho další povinností je komunikace s majitelelem poškozeného vozu ve věci odškodnění. K žádosti o vyřízení je nezbytné přiložit kopii technického průkazu.

Šanci na úspěch zvyšuje případné svědectví očitých svědků nebo Policie ČR (škoda přesáhla 100 tisíc korun).

Při samotném nahlášení škody je potřeba upřesnit následující :

  • kdo nárok uplatňuje (poškozený, kopie technického průkazu),
  • doložení místa a času vzniku škody (nejlépe fotodokumentací),
  • popis situace, při které pojistná událost vznikla,
  • výpověď svědka, ve vážnějších situacích Policie ČR nebo obecní policie,
  • vyčíslení škody na zdraví, věci, ušlého zisku, apod.,
  • možné upozornění na spoluzavinění jiného subjektu.

Náhrada škody ze sjednaného havarijního pojištění

Škodu z výtluků, ať už označených nebo neoznačených, lze uplatnit z havarijního pojištění a
nerozhoduje přitom, zda nehodu šetřila nebo nešetřila policie. V případě nepřítomnosti policie by měl pojištěný k likvidaci škody doložit fotografie nebo videozáznam z místa nehody, kde je patrný výtluk, který dopravní nehodu zapříčinil.

Prokáže-li se odpovědnost správce komunikace, je pojistné plnění vyplaceno zpravidla z havarijního pojištění bez odebrání bonusu a není vyloučena i úhrada škody včetně spoluúčasti.