Projekt Výmoly představí v sezóně 2011/2012 řadu praktických novinek

Projekt Vymoly.cz, který zaznamenal v první polovině roku 2011 nebývalý ohlas nejen v médiích, ale i u samotných motoristů, se aktivně připravuje na svůj 2. ročník. Jaké novinky nás v sezóně 2011/2012 s Výmoly čekají?

Cíle projektu Výmoly 2012:

  • Zapojení správců silnic a dálnic
  • Praktický nástroj a databáze informací o kritických úsecích
  • Hodnocení aktivity krajů

Větší zapojení odpovědných organizací

Hlavním cílem, který stojí před projektem Výmoly 2012, je zapojit do monitoringu a vyhodnocování rizikových cest mnohem více instituce odpovědné za správu českých silnic a dálnic. Databáze aktuálních rizikových úseků silnic bude správcům silnic poskytována jako podkladový materiál k rozhodování, které komunikace nutně vyžadují opravy.

Projekt Výmoly 2012 opět nabídne prostor k vyjádření všem dotčeným stranám. Samozřejmou součástí portálu budou rozhovory se zástupci správců silnic i s osobnostmi z příbuzných oborů.

Portál Vymoly.cz ještě praktičtějším nástrojem

“Výmoly budou ve 2. ročníku ještě praktičtější. Měly by se stát jednoduchým nástrojem, který motoristům umožní upozorňovat na kritické a nebezpečné úseky na českých silnicích,” uvedl Petr Čaník, autor a realizátor projektu Výmoly. Motoristé se budou moci i v sezóně 2011/2012 zapojit do soutěží a získat tak hodnotné ceny od hlavních partnerů projektu.

"Zjistíme navíc podrobnější informace o jednotlivých úsecích, o tom, jaký má daný úřad k dispozici rozpočet a mnoho dalšího. Na základě těchto údajů tak budou uživatelé sami moci posoudit, zda jsou reakce a prodlevy odpovědných institucí adekvátní či nikoli," informuje dále Petr Čaník.

Hodnocení nejaktivnějších a nejpomalejších krajů

Součástí portálu Vymoly.cz bude hodnocení rychlosti reakce odpovědných úřadů – dozvíme se, kteří správci silnic reagují na výzvy k opravám kritických úseků nejrychleji a kteří naopak nejpomaleji.

Jak s těmito údaji a nově vznikající databází naloží sami silničáři? Nechejme se překvapit.

O projektu Vymoly.cz

Vymoly.cz jsou unikátním projektem českého internetu. Akce Výmoly 2011: Najděme nejhorší díru v Česku aktivně upozorňuje na kritický stav českých silnic, vyžaduje jejich nápravu a rozpoutává potřebnou veřejnou diskuzi na toto téma v řadě klíčových médií.

V netradiční soutěži byly v roce 2011 vyhodnoceny nejhorší díry na českých silnicích, které v květnu téhož roku obdržely své anticeny.

Ambice projektu Výmoly jdou však ještě dál. Autoři plánují tento projekt rozvíjet, komunikovat s odpovědnými úřady, neustále monitorovat katastrofální úseky českých silnic a vyvíjet aplikace s praktickým využitím pro motoristy i silničáře. Cílem projektu je pomáhat českým řidičům v boji za lepší a bezpečnější silnice.

Kontaktní údaje

Ing. Petr Čaník

realizátor projektu Vymoly.cz

mobil: 604 163 300

e-mail: petr@canik.cz